Sunday, 23 June 2013

Konsert examen - Kallhäll Stockholm 13 juni 2013


                                   
Rocío Vilaplana gästar på fiol!