Sunday, 23 June 2013

Mar Flamenca är en del av Stockholms läns urval!

Mar Flamenca har valts ut till 2014 års utbud för Kultur i vården för Stockholms läns landsting! Under hösten sammanställs katalogen och vi hoppas få glädja många framöver inom vården!